Podążaj za nami na:
 

Właściwości paliwa

Pelety (pellets) to przetworzone odpady drzewne (trociny, wióry, zrębki), sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Proces ten zachodzi bez udziału jakichkolwiek dodatkowych lepiszczy, dzięki obecności ligniny w drewnie. Lignina jest złożonym związkiem chemicznym odgrywającym rolę kleju pomiędzy poszczególnymi komórkami, włóknami celulozowymi.

  Drewno
Iglaste Liściaste
Celuloza 55% 45%
Lignina 30% 25%
Hemiceluloza 10% 20%
Żywice, Gumy 4,5% 9,5%
Związki mineralne 0,5% 0,5%

Do produkcji pelet wykorzystuje się zarówno drewno liściaste, jak i iglaste. Zazwyczaj, drewno iglaste stanowi ok. 70% wykorzystywanego surowca, drewno liściaste resztę. Gatunki drzew twardych, jak np. buk, mają niższą zawartość ligniny (ale wyższą wartość opałową), niż drzewa miękkie, jak popularny świerk. Odpady pochodzące z różnych gatunków drzew miesza się ze sobą starannie, aby zapewnić jednorodną zawartość ligniny.
Uformowane pelety to granulki o średnicy 6-25 mm i długości kilku centymetrów ( 4-5 średnic). Charakteryzują się niską zawartością wilgoci (8-12%), popiołu (ok. 0,5%) i innych związków szkodliwych dla środowiska oraz wysoką wartością opałową (17-18 MJ/kg).

Średnica 6 - 12 mm
Długość 4 – 5 średnic
Gęstość nasypowa 500 – 600 kg / m3
Zawartość wilgoci 8 – 12 %
Zawartość popiołu < 0,5 %
Zawartość części drobnych < 1,5 %
Wartość opałowa 17 – 18 MJ / kg
Zawartość siarki ≤ 0,08 %
Zawartość chlorków ≤ 0,03 %

Tabela 2 – Cechy fizyko-chemiczne pelet

Jest to paliwo:

  • łatwe i czyste w użytkowaniu,
  • ekonomiczne w stosunku do innych paliw,
  • korzystne dla środowiska (jego spalanie nie powoduje emisji CO2, ilość tego gazu uwalniana do środowiska w procesie spalania jest równa ilości pobranej przez spalaną roślinę w czasie wzrostu)
  • łatwe w dystrybucji i przechowywaniu

 

[ kg / t ] Pelet Węgiel
SO2 0,126 16
NO2 0,775 1
CO2 0 2000
pyły 0,09

22,5

Tabela 3 – Porównanie emisyjności paliw