Podążaj za nami na:
 

Alternatywne surowce do produkcji pelet

W związku z dużą konkurencją w pozyskiwaniu surowca produkcyjnego (związaną ze stale rosnącą produkcją pelet, zakupem surowca przez zakłady produkcji płyt pilśniowych lub zakłady produkcji papieru) rośnie produkcja agropelet: ze słomy, siana, makuch rzepakowych, łusek słonecznika, otrąb, łupin ziaren kawy.

To paliwo charakteryzuje się jednak wyższą zawartością popiołu oraz niższą wartością opałową i temperaturą topienia popiołu. Są to cechy niepożądane z punktu widzenia indywidualnego użytkownika. Rekompensuje je niższa cena paliwa. Producenci urządzeń grzewczych, spodziewający się rosnącego wykorzystania wyżej wymienionych gatunków granulatu, nieustannie pracują nad udoskonalaniem oferowanych urządzeń, tak by te jak najlepiej radziły sobie ze spalaniem trudnego paliwa.

W przypadku dużych odbiorców, takich jak elektrociepłownie, wyżej wymienione cechy agropelet nie mają tak dużego znaczenia. Duże kotły lepiej sobie radzą z ich spalaniem. Należy się spodziewać dużego zapotrzebowania na agropelety w tej grupie odbiorców, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Narzuca ono obowiązkowy udział procentowy wykorzystania biomasy innej niż odpady i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty.