Podążaj za nami na:
 

Zalety paliwa

  • łatwe i czyste w użytkowaniu,
  • ekonomiczne w stosunku do innych paliw,
  • korzystne dla środowiska (jego spalanie nie powoduje emisji CO2, ilość tego gazu uwalniana do środowiska  w procesie spalania jest równa ilości pobranej przez spalaną roślinę w czasie wzrostu)
  • łatwe w dystrybucji i przechowywaniu
[ kg / t ] Pelety Węgiel
SO2 0,126 16
NO2 0,775 1
CO2 0 2000
pyły 0,09 22,5