Podążaj za nami na:
 

Co to jest biomasa?

Wśród odnawialnych źródeł energii największe znacznie odgrywa biomasa. Jest łatwa do pozyskania, powszechnie dostępna i wciąż sama się odtwarza. Była pierwszym wykorzystywanym przez ludzkość paliwem i wciąż jest szeroko stosowana.
Według definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).

Biomasę można wykorzystywać na cele energetyczne w różny sposób:

  • bezpośrednie spalanie biomasy (np. drewna pod różną postacią, słomy, osadów ściekowych)
  • przetwarzanie biomasy na paliwa ciekłe, np. estry oleju rzepakowego, alkohol
  • przetwarzanie biomasy na paliwa gazowe, np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy, gaz drzewny.