Podążaj za nami na:
 

Porównanie biomasy i paliw kopalnych

Energetyczna ocena biomasy, na tle konwencjonalnych paliw, dotyczy przede wszystkim wartości opałowej, zawartości wilgoci, popiołu i części lotnych. Porównanie tych własności przedstawia poniższa tabela.

 

Paliwo Właściwość
Wartość opałowa MJ/kg, MJ/m3 Wilgotność % Zawartość popiołu % Zawartość części lotnych%
Gaz ziemny 35,8 – 39,3 - - 100
Olej opałowy 41 0,5 0,01 – 0,2 98 - 99
Węgiel kamienny 20-33 7 - 13 12 - 27 30 - 40
Drewno 4-19 10 - 55 0,5 – 1,5 70-80

Właściwości energetyczne wybranych paliw konwencjonalnych i drewna
Źródło: Energetyczna i ekologiczna ocena biomasy drzewnej na tle paliw konwencjonalnych