Podążaj za nami na:
 

Właściwości paliw biomasowych

Rodzaj biomasy Wilgotność % Wartość opałowa MJ/kg Gęstość nasypowa kg/m3
Drewno kawałkowe, sezonowane 15 - 30 11 - 19 304 - 445
Zrębki 20 - 60 6 - 16 150 - 400
Pelety drzewne 8 - 10 16,5 - 17,5 620 - 650
Słoma luzem 10 - 20 12 - 14 90 - 165

Charakterystyka wybranych rodzajów biomasy roślinnej

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie różnych źródeł

Szeroki przedział wilgotności biomasy oraz jej mała gęstość energetyczna to mankamenty tego paliwa. Stwarzają one pewne problemy techniczne, utrudniają transport i magazynowanie. Ponadto, przechowywanie rozdrobnionej biomasy może mieć negatywne skutki ze względu na podwyższoną aktywność mikrobiologiczną materiału.
Poszczególne rodzaje biomasy różnią się między sobą również pod względem temperatury topienia popiołu, powstającego w wyniku jej spalania.

Rodzaj paliwa Temperatura topienia popiołu [˚C]
Drewno 1280 - 1450
Słoma 998
Owies 730

Temperatura topienia popiołu dla spalania różnych rodzajów biomasy roślinnej Źródło: 8. Pastre O. Analysis of the technical obstacles related to the production and utilisation of fuel pellets made from agricultural residues

Spalanie paliw o niskiej temperaturze topienia popiołu zwiększa ryzyko tworzenia się żużlu popiołowego na palenisku. Żużel ten przeszkadza w procesie spalania, gdyż jego obecność zmienia pierwotne przepływy powietrza. Temperatura topienia popiołu paliw pochodzenia rolniczego wynosi poniżej 1000˚C, co prowadzi do odkładania się żużli. Rozwiązanie powyższych problemów jest możliwe poprzez zamontowanie mechanicznych systemów automatycznego czyszczenia palnika.