Podążaj za nami na:
 

Rośliny energetyczne

Potencjał plonotwórczy roślin energetycznych jest kilkukrotnie większy, niż plon słomy pozostającej po zbiorze zbóż lub rzepaku. Z jednego hektara możliwe jest pozyskanie rocznie nawet 30 ton suchej masy. Nic dziwnego, że coraz więcej osób upatruje właśnie w plantacjach energetycznych szansy na zaspokojenie rosnącego popytu na biomasę. Ich dotychczasowy rozwój był opóźniany przez nieracjonalne podejście energetyki do biomasy drzewnej pochodzącej z upraw leśnych oraz przemysłu drzewnego.
Pożądane cechy roślin energetycznych to:

 • niskie wymagania glebowe i klimatyczne
 • duży przyrost suchej masy w okresie wegetacyjnym
 • wysoka wartość opałowa
 • możliwość zmechanizowania czynności agrotechnicznych związanych z prowadzeniem plantacji.

Rośliny, które spełniają powyższe wymagania to np.:

 • wierzba krzewiasta
  Wierzba
 • miskant olbrzymi
  Miskant

Ciekawostką  jest, że miskant intensywnie pobiera z gleby metale ciężkie. Założenie plantacji może być dobrym rozwiązaniem dla zagospodarowania terenów skażonych zanieczyszczeniami przemysłowymi.

 • ślazowiec pensylwański
  ślazowiec
 • topinambur
  topinambur
 • rdest sachaliński
  rdest sachaliński
Wyszczególnienie Wierzba krzewiasta Ślazowiec pensylwański Miskant olbrzymi
Użytkowania plantacji [lata] 20 – 25 15 – 20 10 – 15
Plonowanie
[t suchej masy/ha/rok]
5 – 30 5 – 30 5 – 30
Częstotliwość zbioru co rok, 2, 3, 4 lata co rok co rok
Wilgotność w czasie zbioru [%] 48 – 55 <20 – 45 <20 – 55
Zawartość popiołu
[% suchej masy]
1,2 – 2,5 3 – 4 1,5 – 3,5

Tak znaczne różnice w plonowaniu wynikają m.in. z wrażliwości sadzonek na zbyt suchą glebę (wierzba) lub na niskie temperatury (młode plantacje miskanta należy przed zimą zabezpieczyć).
Podejmując decyzję o założeniu plantacji energetycznej należy uwzględnić:

 • warunki siedliskowe
 • wymagania agrotechniczne roślin
 • technologię zbioru i przechowywania biomasy.