Podążaj za nami na:
 

Korzyści płynące z wykorzystania biomasy

Do zalet paliw roślinnych możemy zaliczyć:

  • odtwarzalność surowca
  • ich spalanie nie powoduje dodatkowej emisji dwutlenku węgla, ponieważ ilość tego gazu powstająca przy spalaniu jest równa tej, którą pobierają w procesie fotosyntezy rośliny
  • ich spalaniu towarzyszy ograniczona emisja pozostałych gazów cieplarnianych: tlenków siarki i azotu
  • pozostały popiół charakteryzuje się korzystnym składem mineralnym i z powodzeniem może być stosowany jako nawóz
  • wzrost wykorzystania biomasy prowadzi do uaktywnienia gospodarczego rolnictwa, zmniejszenia bezrobocia w obszarach wiejskich
  • produkcyjne wykorzystanie ziem skażonych, mało urodzajnych gleb lub obszarów leżących odłogiem (pod plantacje roślin energetycznych).

Idea wykorzystania biomasy na cele energetyczne ma zarówno entuzjastów jak i oponentów. Ci drudzy podkreślają, że po zyskaniu, transportowaniu i  przetwarzaniu biomasy towarzyszy spore zużycie konwencjonalnych, nieodnawialnych paliw, co rozwiera zamknięty obieg dwutlenku węgla i niszczy ekologiczny efekt działań.
Nie można odmówić temu stwierdzeniu prawdziwości, jednakże analiza energetyczna łańcucha przetwórstwa biomasy udowadnia znaczne korzyści płynące z jej wykorzystania.

Rodzaj systemu grzewczego % zużytej energii nieodnawialnej *) CO2
kg/MWh
CO2 ekw.kg/MWh **)
Kłody drewna (10 kW) 3,69 9,76 19,27
Zrębki leśne (50 kW) 7,81 21,12 26,04
Zrębki leśne (1 MW) 8,61 21,13 23,95
Zrębki wierzby (50 kW) 10,44 27,39 40,16
Pelety (10 kW) 10,20 26,70 29,38
Pelety (50 kW) 11,08 28,95 31,91
Olej opałowy (10 kW) 17,33 315.82 318.91
Olej opałowy (1 MW) 19,04 321,88 325,43
Gaz ziemny (10 kW) 14,63 226,81 251,15
Gaz ziemny (10 kW) 17,72 233,96 257,72

*) całkowita ilość (pierwotnych zasobów energii, która jest potrzebna do wytworzenia jednostki energii finalnej
**) ekwiwalent CO2 - jeden megagram (1 Mg) dwutlenku węgla (CO2) albo ilość innego gazu cieplarnianego stanowiąca odpowiednik jednego megagrama (1 Mg) dwutlenku węgla (CO2), obliczona z wykorzystaniem odpowiedniego współczynnika ocieplenia Zużycie energii i emisje CO2
Źródło: 7. Niedziółka I., Zuchniarz A. Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego