Podążaj za nami na:
 

Cechy dobrego paliwa

Kluczowe  znaczenie dla sprawnej pracy instalacji grzewczej ma jakość spalanego paliwa. Dopóki kocioł grzeje prawidłowo, nikt nie zastanawia się nad parametrami zakupionego granulatu, kryterium wyboru staje się cena. Gorzej, jeśli pracy kotła towarzyszą problemy: nadmierne zużycie paliwa, zbyt duża ilość popiołu, szlakowanie się popiołu i zapychanie palnika.
Minimalne warunki, jakie  powinny spełniać pelety produkowane z odpadów drzewnych to:

  • zapach palonego drewna wydzielany w czasie spalania (inny zapach może świadczyć o obecności niepożądanych dodatków lub zanieczyszczeń)
  • kolor czystego drewna (barwa jest zależna od gatunku drewna wykorzystywanego do produkcji, ciemniejszy kolor może być również spowodowany zbyt intensywnym osuszaniem surowca;

nie należy bezpośrednio wiązać ciemniejszej barwy z gorszą jakością pelet, ważne natomiast jest, aby granulki nie zawierały drobin o kolorze innym niż drewno, których źródłem mogą być farby, laminaty, plastik)

Pelet

Pelety zanieczyszczone plastikiem
Źródło: Austrian Research Institute for Chemistry and Technology

  • ciężar właściwy powinien wynosić ok. 0,60-0,70 kg/l (wartość ta zależy od siły z jaką pelety były prasowane)
  • zawartość wody < 12% (jeżeli wartość ta jest przekroczona pelety bardzo łatwo się rozpadają)
  • jak najmniejsza ilość pyłów i brak sztucznych dodatków

Zmienna, czasem zbyt niska, jakość pelet jest przyczyną problemów użytkowników instalacji spalających granulat. Nie zawsze są oni w stanie doszukać się związku przyczynowo-skutkowego między wyborem określonego producenta paliwa, a awarią urządzenia grzewczego. Poniższa tabela ma za zadanie uzmysłowić, jak wiele zależy od jakości paliwa.