Podążaj za nami na:
 

Inne metody określania jakości paliwa

Normy nie są obligatoryjne, natomiast mechanizmy rynkowe same skłaniają producentów paliwa do spełniania ich wymagań. Klienci domagają się wiarygodnych dokumentów pozwalających określić jakość kupowanego granulatu.
Producenci dokumentują jakość oferowanego produktu na różne sposoby, poprzez:

  • świadectwo zgodności z normą
  • wyniki badań laboratoryjnych
  • certyfikat stosowania normy

Niestety, wartość tych dokumentów dla osób zainteresowanych zakupem nie jest identyczna.
Świadectwo zgodności z normą można otrzymać wysyłając próbkę produkowanego granulatu do wyznaczonego w tym celu laboratorium. Do testowania próbki laboratorium stosuje procedury opisane w normie, co czyni świadectwo dokumentem wiarygodnym. Niestety- wyłącznie w stosunku do wysłanej próbki. Nikt przecież nie odda do analizy kiepskiego paliwa, a i przy dobrych chęciach, trudnym wydaje się zapewnienia stałej jakości surowca produkcyjnego.
Wynik analizy laboratoryjnej jest najmniej wiarygodny. Taką analizę może przeprowadzić każde laboratorium, stosując własne, dowolne procedury testowania.
Rzeczywistym potwierdzeniem jakości produkowanych pelet jest certyfikat stosowania normy- potwierdza on nie tylko zgodność parametrów paliwa z kryteriami normy, ale też ustala procedurę sprawdzania jakości. Nierzadko, wymaga ustanowienia systemu wewnętrznej kontroli oraz dopuszcza niezapowiedziane wizyty zewnętrznych kontrolerów w zakładach produkcyjnych. Posługiwanie się logo danego certyfikatu zyskuje się dopiero po spełnieniu wszystkich warunków certyfikacji.