Podążaj za nami na:
 

Etapy procesu produkcyjnego

Proces produkcji pelet składa się z następujących etapów:

W dalszej części tekstu zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące poszczególnych etapów produkcji i przedstawione urządzenia wykorzystywane na każdym z nich.