Podążaj za nami na:
 

Suszenie

Odpowiednie przygotowanie surowca zwiększa wydajność produkcji, a jego oczyszczenie- wydłuża żywotność linii produkcyjnej.

 

Po oczyszczeniu i rozdrobnieniu surowca należy go wysuszyć do ok. 8% wilgotności. Poszczególne metody suszenia różnią się między sobą pod względem jakości wysuszonego surowca i kosztów obsługi suszarni.

 

Zobacz tabelkę

 

 

suszenie bebna

Suszarnia bębnowa
Źródło: www.granulatory.pl

Suszenia

Suszarnia fluidalna
Źródło: www.elmawo.pl.tl

 

 

tasmowa

Suszarnia taśmowa

Źródło: www.elmawo.pl.tl