Podążaj za nami na:
 

Energochłonność procesu

Mimo sporych nakładów energetycznych potrzebnych do produkcji pelet, udział zużytej energii w stosunku do energii pierwotnej zawartej w wyprodukowanym paliwie wynosi 5-15%, w zależności od wykorzystywanego materiału i technologii.

  Działanie Energia zużyta na wytworzenie 1 tony suchej masy [kWh/t] Energia w % w stosunku do energii pierwotnej zawartej w suchej masie
 1 
Umieszczenie materiału w magazynie 1 0,02
 2 
Granulowanie 77 1,5
 3 
Złożenie w magazynie przejściowym 6 0,1
 4 
Pobieranie 0 0
 5 
Transport samochodem ciężarowym (150 km) 40 0,8
 6 
Wsypywanie do silosa klienta 1,5 0,03
  Razem 125,5 2,45

Bilans energii zużytej dla przemysłowej produkcji granulatu z odpadów tartacznych űródło: „Biomasse Holz ein nachwachsender Energierohstoff”, Informationszentrum Energie, Baden Wurttemberg

zobacz tabelkę