Podążaj za nami na:
 

Metodologia postępowania

Niniejsze wskazówki zostały opracowane z myślą o potencjalnych inwestorach, biurach projektowych, stowarzyszeniach rolniczych- zainteresowanych budową zakładu produkcji granulatu z biomasy. Lokalizacja przedsięwzięcia ma kluczowe znaczenie dla jego powodzenia. Lektura poniższego tekstu pomoże w jej wyborze. Kluczowe kwestie, które należy rozpatrzeć to:

  • dostępność surowca produkcyjnego
  • dostępność odpowiedniej infrastruktury, atrakcyjność logistyczna.

Wskazówki te mają na celu jedynie pomoc w wyborze lokalizacji dla zakładu produkcji pelet. Koniecznym pozostaje opracowanie studium wykonalności projektu, które pozwoli określić odpowiednią moc linii i technologię produkcji.
Wyboru lokalizacji zakładu produkcji pelet dokonujemy w czterech głównych krokach, przedstawionych na Rys.1.

wybór lokalizacji

Rys. 1. Metodologia wyboru lokalizacji dla zakładu produkcji pelet
Krok 1: Wybór odpowiedniego regionu, z wystarczającymi zasobami biomasy
Krok 2: Wybór odpowiedniego sąsiedztwa
Krok 3 – Wybór dokładnej lokalizacji

Celem jakiemu chcemy sprostać jest produkcja paliwa o wysokiej jakości. Oznacza to, że wyprodukowany granulat powinien się charakteryzować niską zawartością popiołu i szkodliwych pierwiastków, oraz relatywnie wysoką temperaturą topienia popiołu. W tym celu powinniśmy starannie wybierać surowiec produkcyjny i odpowiednio go do granulacji przygotowywać. Wszystkie zanieczyszczenia należy dokładnie usunąć, gdyż wpływają one negatywnie na zużywanie się metalowych części w maszynach produkcyjnych oraz na ilość popiołu w produkowanym granulacie. Odpowiednie przygotowanie surowca zwiększa wydajność produkcji, a jego oczyszczenie- wydłuża żywotność linii produkcyjnej. Typowy schemat linii produkcyjnej przedstawiono na rys. 2:

Linia produkcyjna


Rys. 2. Schemat blokowy linii produkcyjnej granulatu wg Amandus Kahl.