Podążaj za nami na:
 

Wybór odpowiedniego sąsiedztwa

Gdy określimy już region odpowiedni pod kątem pozyskania surowca produkcyjnego, kolejnym krokiem będzie wybór odpowiedniego sąsiedztwa dla naszego zakładu. Pod pojęciem odpowiedniego sąsiedztwa rozumiemy dostęp do infrastruktury. Odległość zakładu od głównej drogi nie powinna przekraczać 5 km, korzystnym jest dostęp do kolei lub portu. Oczywiście im mniejsze odległości tym  lepiej.
Aby zapewnić bezproblemowe dostawy dużych ilości surowca i wywóz gotowego granulatu do klientów potrzebna jest właściwa infrastruktura drogowa (drogi o odpowiedniej szerokości i nawierzchni, odpowiedni wjazd na teren zakładu). W zależności od tego, komu zamierzamy nasz produkt dostarczać przydatna może być bliskość większego węzła kolejowego lub portu.
Dla rozważanych lokalizacji warto wypełnić poniższą tabelkę i na jej podstawie dokonać wyboru:

Nazwa lokalizacji: wartość uwagi
Odległość od głównej drogi  (w km)    
Odległość do węzła kolejowego    
Odległość do portu    

Tab. 2. Dostępność infrastruktury.