Podążaj za nami na:
 

Wybór dokładnej lokalizacji

Gdy znajdziemy okolicę o korzystnym dostępie do infrastruktury pozostaje nam dokładna lokalizacja naszego zakładu. Musimy przewidzieć odpowiednią powierzchnię działki, tak aby zmieściły się na niej: linia produkcyjna, magazyny surowca produkcyjnego i gotowego paliwa, wystarczająca przestrzeń na manewry pojazdów.
Dokładna lokalizacja zakładu bezpośrednio wpływa na techniczną i ekonomiczną wykonalność projektu, zatem jej wyboru należy dokonywać z największą uwagą.
Wielkość działki
Zakłady produkcji pelet zajmują znaczną powierzchnię- minimalna wielkość działki to 4000 m2. W przypadku zakładu produkcji pelet ze słomy nie możemy zapominać o odpowiedniej przestrzeni magazynowej dla surowca produkcyjnego (dostępnego jedynie w okresie żniw, zatem wymagającego długiego składowania)- ok. 16 000 m2. Taki magazyn to duży wydatek inwestycyjny- warto zawrzeć z rolnikami umowy o regularne dostawy mniejszych ilości słomy.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia na jego lokalizację polecane są obszary przemysłowe, raczej niż tereny zielone. Koniecznym jest również sprawdzenie gruntu na wybranej działce pod kątem:

  • zanieczyszczenia
  • stabilnych warunków gleby (czy dany grunt nadaje się pod tak duża inwestycję).

Konflikty sąsiedzkie
Obecność zakładu produkcji pelet nieodłącznie wiąże się z emisją pyłów i hałasem. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć konfliktów sąsiedzkich w przyszłości.
Od strony prawnej warto sprawdzić czy:

  • nie istnieją żadne instrument prawne zabraniające budowy zakładu produkcji pelet w wybranej przez nas lokalizacji?
  • czy istnieją specjalne uwarunkowania, które należy spełnić, aby w danej lokalizacji zbudować zakład produkcji pelet?
  • czy istnieją uwarunkowania, które pozwalają przewidzieć przyszłe konflikty (tereny mieszkalne, obszary ochrony przyrody, tereny o wyjątkowym znaczeniu historyczno-kulturalnym)?

Prawa własnościowe
Struktura własnościowa gruntu, na którym chcemy zbudować zakład produkcyjny ma znaczenie. Niektóre banki mogą wymagać, aby był właścicielem działki był inwestor starający się o środki finansowe na przedsięwzięcie. Właściciel działki powinien wyrażać chęć sprzedaży lub dzierżawy gruntu, bądź być przyszłym operatorem zakładu produkcyjnego.

Do oceny wybranej lokalizacji mogą się przydać poniższe tabele:

zobacz tabelkę