Podążaj za nami na:
 

Rynki dojrzałe i rozwijające się

Zużycie pelet w poszczególnych krajach europejskich (w % całkowitej europejskiej konsumpcji).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Analysis of new, emerging and developed European pellet countries. ETA Florence. October 2009

Przyglądając się powyższym danym dokładniej możemy wyróżnić trzy grupy krajów:

  • kraje o rozwiniętym rynku pelet- gdzie produkcja i zużycie rosną w sposób stabilny, istnieją normy jakościowe dla paliwa
  • kraje rozwijające się- gdzie rynek istnieje już od paru lat, lecz rozwija się w sposób niestabilny i niezorganizowany
  • kraje z powstającymi rynkami pelet- brak jakichkolwiek danych historycznych dotyczących produkcji/zużycia pelet w latach ubiegłych, zakłady produkcyjne dopiero zaczynają powstawać.

Poszczególne kraje możemy zaliczyć do tych trzech grup w sposób następujący:

KRAJE ROZWINIĘTE KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ KRAJE Z POWSTAJĄCYMI RYNKAMI PELET
- Austria
- Belgia
- Dania
- Finlandia
- Niemcy
- Włochy
- Holandia
- Szwecja
- Estonia
- Francja
- Norwegia
- Polska
- Rumunia
- Słowacja
- Słowenia
- Hiszpania
- Szwajcaria
- Łotwa
- Wielka Brytania
- Bułgaria
- Cypr
- Czechy
- Grecja
- Węgry
- Irlandia
- Litwa
- Luksemburg
- Malta
- Portugalia
8 krajów 11 krajów 10 krajów
Łączna produkcja w krajach rozwiniętych Łączna produkcja w krajach rozwijających się Łączna produkcja w krajach z powstającymi rynkami pelet
5 093 000 ton 2 012 300 ton 324 000 ton
68,6 % europejskiego rynku 27,09 % 4,36 %