Podążaj za nami na:
 

Rynki importujące i eksportowe

Poszczególne kraje możemy również podzielić ze względu na stopień w jakim krajowa produkcja zaspokaja potrzeby własne rynku. Jeżeli produkcja ta jest niewystarczająca mamy do czynienia z rynkiem importującym, zaś gdy przewyższa obecne zapotrzebowanie- z rynkiem eksportowym.

Rynki importujące

Kraje europejskie, w których występuje import pelet
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Analysis of new, emerging and developed European pellet countries. ETA Florence. October 2009

Rynki eksportowe

Kraje europejskie, w których występuje eksport pelet
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Analysis of new, emerging and developed European pellet countries. ETA Florence. October 2009

Przyszłość europejskiego rynku zależy w dużej mierze od rozwoju importu z następujących kierunków:
- Ameryki Północnej (USA i Kanady)
- Rosji.