Podążaj za nami na:
 

Prognoza dalszego rozwoju rynku

Zakładając dalszy stabilny rozwój rynku możemy przedstawić następującą prognozę dla wzrostu europejskiej produkcji pelet:

Prognoza dalszego rozwoju rynku


Źródło: Analysis of new, emerging and developed European pellet countries. ETA Florence. October 2009

Osiągnięcie produkcji w wysokości 15 milionów ton w roku 2020 jest założeniem ambitnym i aby mogło się powieść konieczne są inwestycje w łańcuchu dostaw oraz u końcowych odbiorców (zwłaszcza dużych, systemowych). Potrzebny jest, również dobry program zagospodarowania ziem uprawnych.
Gdyby cała wielkość produkcji pelet miała pochodzić z odpadów drzewnych, ich cena znacząco by wzrosła (w związku z konkurencją w pozyskiwaniu ograniczonego surowca). Koniecznym staje się wykorzystanie innych surowców roślinnych, aby podtrzymać ekonomiczną atrakcyjność tego paliwa i zaspokoić rosnący popyt na nie.
Scenariusz na następne lata rysuje się następująco:

  • wysokiej jakości pelety drzewne będą nadal wykorzystywane przez drobnych odbiorców indywidualnych,
  • odbiorcy systemowi (duże ciepłownie, elektrociepłownie) zaczną wykorzystywać pelety przemysłowe, produkowane z innych surowców roślinnych, o gorszej jakości pod względem cech fizyczno-chemicznych. Urządzenia grzewcze wykorzystywane w tej grupie podmiotów i systemy oczyszczania gazów odlotowych poradzą sobie z tym zadaniem, jednocześnie paliwo to ma atrakcyjniejszą cenę co ma niebagatelne znaczenie przy takiej wielkości zakupów.