Podążaj za nami na:
 

Ulga budowlana-zwrot podatku za zakupiony kocioł grzewczy

30.11.2012

 

Do końca tego roku można otrzymać zwrot podatku za zakupiony kocioł grzewczy i nie tylko.

 

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

  • budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu; 
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części.

 

Więcej informacji:  www.pit.pl/budowlana-vat 

 

Wykaz towarów objętych ulgą:  http://www.pit.pl/wykaz-zwrot-vat/index.php

 
 
"46 ex 25.21.12.0 Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu - z wyłączeniem kotłów parowych innych niż: - kotły grzewcze parowe stalowe i żeliwne dla budownictwa; - kotły grzewcze parowe stalowe"

 
Podstawowe pytania odnośnie ulgi budowlanej znajdziecie Państwo tutaj:   http://www.zwrotvat.info/faq.html
 
 

 Pozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych