Podążaj za nami na:
 

Program KAWKA Likwidacja niskiej emisji.

11.02.2013

Program KAWKA

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża program KAWKA  Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”  mający na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. 

Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz CO2.

Główne założenia:

  • budżet: 400 mln zł,
  • forma dofinansowania: dotacja
  • okres wdrażania: 2013 - 2018

Rodzaje przedsięwzięć , które program obejmuje to .m.in. likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lub kotłowni osiedlowych.

 

Więcej informacji o programie KAWKA:

http://www.gdos.gov.pl/files/ENEA/Gurupy-robocze/Powietrze/29-11-2012/KAWKA-Warszawa.pdfPozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych