Podążaj za nami na:
 

LABORATORIUM KOSTRZEWA ? WYMOGI WYŻSZE NIŻ W POLSKICH NORMACH

16.07.2014

W trosce o najwyższą jakość produktów firma KOSTRZEWA uruchomiła nowoczesne laboratorium badawcze. Wykorzystywana instalacja badawcza pozwala przetestować projektowane urządzenia pod kątem istotnych parametrów (sprawność, emisja, pobór energii itp.), zanim trafią do Klienta.


– Wielu producentów kotłów nie posiada laboratorium badawczego, co więcej nie wysyła swoich produktów do testowania w akredytowanych jednostkach badawczych, w związku z czym dane techniczne na tabliczce znamionowej takich urządzeń mijają się z prawdą – informuje Paweł Kostrzewa, dyrektor marketingu w firmie KOSTRZEWA. – Na rynku mamy wiele urządzeń grzewczych z mocą nominalną podaną na wyrost. Firma KOSTRZEWA uruchomiła nowoczesne laboratorium, w którym można precyzyjnie zbadać m.in. moc grzewczą kotła – podstawowy wskaźnik, którym sugeruje się klient podczas wyboru produktu. 

Laboratorium marki KOSTRZEWA zostało zaprojektowane m.in. z myślą o badaniu kotłów c.o. o mocy grzewczej do 700 kW na zgodność z normą PN 303-5:2012.

– Chcieliśmy badać nasze produkty znacznie szerzej, niż tylko na zgodność z PN 303-5:2012 – dodaje Paweł Kostrzewa. –Dlatego poddajemy kotły drobiazgowym kontrolom, mającym na celu wyeliminowanie wszelkich, nawet najdrobniejszych niedoskonałości konstrukcyjnych i technicznych, jeszcze na etapie projektowania urządzeń. Testujemy działanie programów elektronicznych stosowanych w kotle i wykonujemy mechaniczno-cieplne testy wytrzymałościowe, choć nie wymaga tego nasza, polska norma. 

Laboratorium zostało wyposażone w trzy stanowiska badawcze. Pierwsze – do badania urządzeń o mocy grzewczej do 50 kW, drugie – do 100 kW, trzecie – do 700 kW. Każde stanowisko pomiarowe może pracować stale i niezależnie od pozostałych. Badania mogą być prowadzone o każdej porze roku. Laboratorium zostało wyposażone w chłodnię, umożliwiającą odbieranie nadmiaru energii cieplnej. Ciepło wytworzone podczas badań kotłów jest wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania budynków administracyjnych oraz hal produkcyjnych. 

Przed wprowadzeniem na rynek każdy z prototypów musi przejść drobiazgowe i wielomiesięczne testy, podczas których sprawdzana jest sprawność kotła z uwzględnieniem wartości maksymalnej, średniej i chwilowej, a także zużycie energii elektrycznej – maksymalne, średnie, chwilowe – konieczne do wytworzenia przez urządzenie zadanej mocy. Przy użyciu kamery termowizyjnej sprawdza się, które elementy kotła szybciej tracą ciepło na zewnątrz. Pozwala to na zastosowanie lepszej izolacji tych elementów. W laboratoryjnych warunkach badana jest też emisyjność: CO, CO2, O2, NOx, PM2,5 i PM10. Priorytetowym zadaniem, poprzedzającym przystąpienie do wiarygodnych badań urządzeń grzewczych, jest wyznaczenie wartości energetycznej i wilgotności paliwa oraz procentowej ilości popiołu za pomocą kalorymetru oraz zespołu urządzeń towarzyszących.

Nowoczesne laboratorium pozwala symulować warunki panujące w budynku mieszkalnym i zbadać reakcje programu kotła – np. czas dostosowania się do wahań temperatury, emisję spalin oraz zużycie energii elektrycznej, sprawności przy zmianach obciążenia urządzenia. Dzięki temu możliwe jest określenie w jakich warunkach urządzenie lepiej pracuje – czy lepiej jest pracować cały czas na umiarkowanej mocy, czy z przerwami i większymi wahaniami obciążenia urządzenia. 
Klienta powinna interesować przede wszystkim średnia sprawność urządzenia.

– Chcąc wyznaczyć nowy kierunek podejścia do Klienta, będziemy informowali o średniej sprawności danego urządzenia – zapowiada Paweł Kostrzewa.

Źródło:http://www.kostrzewa.com.pl/#!Press_room-Press_roomPozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych