Podążaj za nami na:
 

JAK KUPIĆ DOBRY PELET?

31.08.2015

JAK KUPIĆ DOBRY PELET?

Tylko certyfikowany, najwyższej jakości pelet pozwala uzyskać parametry grzewcze kotła c.o., gwarantowane przez producenta. Jak dobrać pelet odpowiedni do urządzenia grzewczego?

W pierwszej kolejności należy przeczytać informację na tabliczce znamionowej kotła, dotyczącą zalecanej klasy paliwa, zgodnie z normą na kotły c.o. – PN EN 303-5:2012. Tu się pojawia pewien problem dla kupującego pelet. Polega on na tym, że oznaczenia z tabliczki znamionowej różnią się od oznaczeń obowiązującej normy, dotyczącej jakości paliwa tj. normy ISO 17225-2:2014 (E). Co z tym począć?

Norma PN EN 303-5:2012 zobowiązuje producentów kotłów na pelet do podawania następujących oznaczeń zalecanych klas paliwa: C1, C2, D. Użytkownik kotła, chcą dobrać właściwy pelet musi jednak przetłumaczyć ową „klasę kotlarską” z tabliczki znamionowej na klasę peletu według obowiązującej w naszym kraju normy ISO 17225-2:2014 (E). Owa norma w przypadku peletu do użytku domowego i komercyjnego wyróżnia następujące klasy jakości paliwa: A1, A2 oraz B. Wzajemna relacja tych klas jest następująca:

  • C1 = A1,
  • C2 = A2
  • D = B

Z tą wiedzą ruszamy na zakupy. Na workach z peletem spotkamy różne oznakowania. Oto najczęściej powtarzające się:

pelet DIN PLUS Pelet A1 EN 14961-2 Pelet A2 EN 14961-2 Pelet B EN 14961-2

Do „rozszyfrowania” znaków niezbędna jest podstawowa wiedza o klasach jakości peletu. Norma ISO 17225-2:2014 (E), wyróżniająca w przypadku zastosowań peletu do użytku domowego i komercyjnego klasy: A1, A2, B, wyraźnie precyzuje rodzaj surowca stosowanego do produkcji peletu, jego kaloryczność oraz jego parametry fizyczne i chemiczne (te ostatnie są bardzo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska).

 

  • Najwyższej jakości pelet klasy A1 powstaje z pni drzew oraz pozostałości drzewnych, nie poddanych obróbce chemicznej.
  • Pelet klasy A2 produkowany jest z konarów, gałęzi, kory, a także odpadów drzewnych, nie poddawanych obróbce chemicznej.
  • Najniższa klasa B – powstaje z drewna z lasów, plantacji (np. wierzba energetyczna), drewna pierwotnego, produktów ubocznych i pozostałości z przemysłu drzewnego.

Tylko najwyższa jakość surowca oraz staranny proces produkcyjny są gwarancją wysokiej kaloryczności oraz niskiej emisji szkodliwych spalin. Norma określa również szereg istotnych parametrów np. wielkość granulatu, wilgotność oraz ilość popiołu. Spełniający normy pelet – w przeciwieństwie do sortymentów węgla – zawiera jedynie śladowe ilości siarki, chloru oraz niewiele azotu. Szczegółowe dane różniące poszczególne klasy zawiera tabela kończąca artykuł.

Dokument ISO 17225-2:2014 (E) zawiera również kluczowe wytyczne, dotyczące produkcji i dystrybucji peletu. Rodzimi producenci peletu zlecają Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego, działającego przy Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, badanie pod kątem zgodności z ISO 17225-2:2014 (E). Tamtejsi specjaliści określają klasę paliwa. Najambitniejsi producenci peletu zlecają dodatkowe badania. W trosce o jakość paliwa ubiegają się o dodatkową certyfikację.

Najwyższą powtarzalność jakości peletu potwierdza certyfikat DINplus, przyznawany w Niemczech. Tu certyfikacja odbywa się na podstawie oceny wstępnej i oceny zgodności, jak również na podstawie kontroli okresowych. Monitoring polega na corocznym powtarzaniu testów produktu w laboratorium, zatwierdzonym przez CERTO – instytut certyfikujący DIN-u, czyli – Niemiecki Instytut Normalizacji. O certyfikat DINplus mogą się ubiegać producenci peletu, spełniającego wymogi klasy A1.

Spostrzegawczy czytelnik zwróci uwagę na oznakowanie EN 14961-2:2011 na logotypie certyfikatu ENplus. Zapis oznacza normę określającą jakości paliw, obowiązującą przed wprowadzeniem normy ISO 17225-2:2014 (E). Na wytycznych EN 14961-2:2011 oparło się Europejskie Stowarzyszenie Biomasy „AEBIOM”, powołując Normę ENplus, stosowaną również przez polskich producentów biomasy.

Standard jakości według ENplus obejmuje dwie klasy: A1 i A2. Klasa A1 to najwyższej jakości pelet do stosowania w kotłach, ogrzewających gospodarstwa domowe oraz zastosowaniach komercyjnych. Klasa A2 zalecana jest dla większych instalacji. Klasy ENPlusA1 oraz ENPlusA2 odpowiadają klasom: A1 i A2 normy ISO 17225-2:2014 (E).

Zachęcamy do  kupowania odpowiedniego peletu do urządzeń na biomasę firmy KOSTRZEWA. 

 

Proponujemy by zamawiając pelet korzystali Państwo, np.  z naszego formularza zamówienia: 

 

Na tablicy znamionowej kotła figuruje C1 z normy PN- EN 303-5:2012 zatem:

 

Zamawiam 1 tonę peletu A1 z normy ISO 17225-2:2014 (E)

Adresat: ……………………………………………………………

Zamawiający: ………………………………………………………

Miejsce dostawy: …………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………

Data: …………………………………………………………………

Cena: …………………………………………………………………

 

Specyfikacja klasyfikowanych peletów drzewnych dla zastosowań komercyjnych i domowych


Metoda analizy Jednostka Klasa właściwości
A1
Klasa właściwości
A2
Klasa
właściwości

B
Pochodzenie i źródło

ISO 17225-1
---- 1.1.3 Drewno strzały

1.2.1 Odpady drzewne niepoddane obróbce chemicznej a
1.1.1 Całe drzewa bez korzeni

1.1.3 Drewno strzały

1.1.4 Odpady z pozyskiwania drewna

1.2.1 Odpady drzewne niepoddane obróbce chemiczneja
1.1 Drewno z lasów, plantacji i z innych naturalnych źródeł

1.2 Produkty uboczne i pozostałości z przemysłu drzewnego;

1.3.1 Drewno używane nieprzetworzone chemicznie.
Średnica, D b oraz Długość LcISO 17829 mm D06,6 ± 1;

3,15

D08, 8 ± 1;

3,15
D06,6 ± 1;

3,15 < L ≤ 40

D08,8*1;

3,15 < L ≤ 40
D06, 6 ± 1;

3,15 < L ≤ 40

D08, 8 ± 1;

3,15 < L ≤ 40
Popiół, A d, ISO 18122 procent wagowy w przeliczeniu na suchą masę A0.7 ≤ 0,7 A1.2 ≤ 1,2 A2.0 ≤ 2,0
Trwałość mechaniczna, DU,

ISO 17831-1
procent wagowy w stanie roboczym DU97.5 ≥ 97,5 DU97.5 ≥ 97,5 DU96.5 ≥ 96,5
Azot, N, ISO 16948 procent wagowy w przeliczeniu na suchą masę N0.3 ≤ 0,3 N0.5 ≤ 0,5 N1.0 ≤ 1,0
Siarka, S, ISO 16994 procent wagowy w przeliczeniu na suchą masę S0.04 ≤ 0,04 S0.05 ≤ 0,05 S0.05 ≤ 0,05
Chlor, CI, ISO 16994 procent wagowy w przeliczeniu na suchą masę Cl0.02 ≤ 0,02 CI0.02 ≤ 0,02 C10.03 ≤ 0,03

 

 

Źródło: www.kostrzewa.com.plPozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych