Podążaj za nami na:
 

STĘŻENIE ZANIECZYSZCZEŃ - PYŁ PM2.5

27.10.2015

 

http://ekoprognoza.pl/index.php?p=3

 

 

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pył PM2.5 zawiera cząstki mniejsze niż 2.5 mikrometra, które mogą przenikać do górnych dróg oddechowych, płuc i krwi. Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach oraz piecach domowych.


Pozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych