Podążaj za nami na:
 

ECODESIGN KONTRA CERTYFIKAT „POLSKIE CIEPŁO”

17.05.2016

ECODESIGN KONTRA CERTYFIKAT „POLSKIE CIEPŁO”

 

Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe, działająca przy Polskiej Izbie Ekologii, przyznaje wybranym i specjalnie wyselekcjonowanym kotłom klasy 4 i 5 według normy PN EN 303-5:2012 dodatkowy certyfikat „Polskie Ciepło”. Co to oznacza dla klienta? Czy „Polskie Ciepło” jest faktycznie krokiem naprzód? Czy jest to kierunek w którym powinni podążać producenci?

Sprawdźmy. Kraje członkowskie UE bardzo precyzyjnie określiły kierunek rozwoju branży grzewczej na paliwa stałe poprzez nową dyrektywę Ecodesign (zwaną także Ekoprojektem). W efekcie polscy i pozostali unijni producenci mają niecały rok na wprowadzenie etykiet efektywności energetycznej oraz cztery lata na dostosowanie się do pozostałych, surowych wymogów. Certyfikat Ecodesign potwierdza, że dane urządzenie spełnia wymogi 5 klasy wg PN EN 303-5:2012 z zakresu emisyjności. Jako novum wprowadza ograniczenie emisji szkodliwych NOx, jak również emisji pyłów – badanej przy mocy minimalnej. Kolejnym nowym wymogiem jest określenie progu sezonowej efektywności energetycznej.

KOSTRZEWA Ecodesign

Precyzyjnie określone wymogi dyrektywy Ecodesign pozwalają, poprzez premiowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych, realnie wpływać na poprawę jakości powietrza w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Natomiast certyfikat „Polskie Ciepło” stosunkowo niewiele zmienia w tej kwestii. Nie daje motywacji polskim producentom do uczynienia skoku jakościowego, dopuszczając tzw. 4 klasę.

Polscy producenci kotłów poszli jednak o krok dalej. Okazało się, że 4 i 5 klasa kotłów nie do końca jest wystarczająca. Nie gwarantuje ona jeszcze jego ekologicznego użytkowania. Pojawiła się konieczność stworzenia takiej konstrukcji kotła, aby nie posiadał dodatkowego rusztu, ani nie miał możliwości jego zamontowania przez użytkownika. Ruszt taki daje bowiem możliwość ręcznego wrzucenia do kotła czegokolwiek; pampersów, gumiaków, śmieci, itp. Takie wykorzystanie kotła nie ma nic wspólnego z ekologią – informuje PPUGPS.

Brak dodatkowego rusztu jest oczywistą koniecznością, która nie powinna wymagać specjalnych certyfikatów. Sama inicjatywa przyznawania certyfikatu może okazać się działaniem wprowadzającym w błąd, zarówno polskich producentów, jak i klientów. Obecnie jedynie certyfikat Ecodesign jest gwarantem najwyższej jakości i w sposób najefektywniejszy przyspieszy poprawę jakości powietrza – w dalszym ciągu katastrofalną w wielu naszych miastach. Mieliśmy już ekologiczne certyfikaty „zielonego jabłuszka” i „śliweczki”, które niewiele wniosły. Więcej korzyści przyniosło spełnianie ściśle sprecyzowanych wymogów 4 i 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012.

Polscy producenci urządzeń grzewczych na paliwa stałe powinni postawić na certyfikat Ecodesign, choćby z tej prostej przyczyny, że nasz rząd i rządy pozostałych krajów członkowskich UE wspólnie wypracowały taki kierunek zmian.

 


CZYM RÓŻNIE SIĘ ECODESIGN OD 5 KLASY?: http://www.kostrzewa.com.pl/#!Press_room-KONIEC_5_KLASY_–_KIERUNEK_WYZNACZA_ECODESIGN_Pozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych