Podążaj za nami na:
 

GMINY POTENCJALNYMI OFIARAMI NIERZETELNYCH PRODUCENTÓW

19.10.2016


GMINY POTENCJALNYMI OFIARAMI NIERZETELNYCH PRODUCENTÓW


        Produkty KOSTRZEWY spełniają wymogi unijnej dyrektywy Ecodesign. Jesteśmy pierwszym krajowym producentem kotłów c.o., który obejmuje swoje produkty certyfikacją pod kątem wymogów dyrektywy. To daje pewność najwyższej jakości, gwarancję czystego powietrza oraz możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany przestarzałego systemu grzewczego.

        Dyrektywa Ecodesign – od 2020 r. obligatoryjna dla producentów urządzeń związanych z energią, w tym urządzeń grzewczych – wprowadza szereg surowych wymagań m.in. dotyczących poziomu efektywności energetycznej, a także  poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wszystkie istotne dla ochrony środowiska wymogi zostały sprecyzowane w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Certyfikat potwierdza, że urządzenie „prześcignęło” produkty spełniające wymogi tzw. 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012. Certyfikatu potwierdzającego zgodność z wytycznymi Dyrektywy Ekodesign wymaga Unia Europejska dofinansowując modernizacje systemów grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

        Jak rozeznać się w zawiłych informacjach technicznych producentów urządzeń grzewczych? Klient ma prawo do uzyskania rzetelnej informacji o produkcie. Tymczasem niektórzy rodzimi producenci podają informacje daleko mijające się z prawdą.

        Produkowane wyroby cechuje bardzo wysoka sprawność energetyczna, oraz prosta i łatwa obsługa. Kotły serii (…)  spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej dla najwyższej, piątej klasy ustalonej w normie PN-EN 303-5:2012 – czytamy na stronie internetowej jednego z wiodących producentów urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Sformułowanie „spełniają (…) wymagania dotyczące efektywności energetycznej dla najwyższej, 5 klasy ustalonej w normie PN-EN 303-5:2012” wprowadza klienta w błąd. Norma PN-EN 303-5:2012 nie zawiera żadnych wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Wprowadza je natomiast dyrektywa Ecodesign.


        Inną rażącą nieprawidłowością jest złudna świadomość niektórych producentów z zakresu zobowiązań certyfikacyjnych. Urządzenia dopuszczone do dotacji na modernizację kotłowni ze środków unijnych oraz krajowych objęte są ściśle sprecyzowanymi wymogami technicznymi, określonymi przez jednostkę realizującą dany program. Producent urządzeń grzewczych zgłaszając urządzenie do programu dotacyjnego ma obowiązek posiadania stosownych certyfikatów, o które należy ubiegać się w akredytowanych jednostkach badawczych. Sama deklaracja producenta jest w tym przypadku niewystarczająca. Producenci ograniczający się jedynie do deklarowania są nierzetelni. Samorządy dopuszczające do konkursów dotacyjnych urządzenia na niejasnych zasadach mogą liczyć się z przykrymi konsekwencjami nałożenia unijnych kar za niewłaściwe wydatkowanie środków unijnych. Unia Europejska dotuje obecnie tylko urządzenia grzewcze z certyfikatem Ecodesign.


        Pomocną zarówno dla samorządów, zobowiązanych do działań na rzecz poprawy jakości polskiego powietrza, jak i klientów, może być lista urządzeń grzewczych TOP TEN, tworzona przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystywania Energii. Współorganizatorami merytorycznymi konkursu są: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. W drodze konkursu oraz przeprowadzenia wnikliwej analizy kotłów c.o., powstanie lista najlepszych urządzeń grzewczych małej mocy na paliwa stałe spełniających wymogi dyrektywy Ecodesign.

        Polscy producenci powinni przede wszystkim podążać w kierunku wymagań określonych przez dyrektywę „Ecodesign”. Dokument będzie obligatoryjny od roku 2020. Wszystkie kotły linii EEI Pellets charakteryzują się certyfikatem potwierdzającym spełnianie wymagań „Ecodesign”. Warto było podjąć to wyzwanie! Certyfikacja potwierdziła naszą silną pozycję w branży urządzeń grzewczych na biomasę.

 Pozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych