Podążaj za nami na:
 

ECODESIGN I ETYKIETOWANIE ENERGETYCZNE

25.01.2017


A+++ to symbol umieszczany na urządzeniu AGD lub źródle światła oznaczający możliwie najniższy pobór energii elektrycznej spośród dostępnych na rynku urządzeń grzewczych. Po przeciwnej stronie oszczędności energetycznej znajdują się urządzenia oznaczone symbolem D. Etykieta daje konsumentowi możliwość porównywania różnych urządzeń.

Od 1 kwietnia 2017 r. etykieta energetyczna będzie obowiązkową dla wszystkich producentów urządzeń grzewczych w Unii Europejskiej. Warto zapoznać się z zasadami etykietowania, gdyż są one uzależnione od rodzaju urządzenia.

W przypadku kotłów c.o. na biomasę najwyższą klasą będzie A++ (najniższa będzie określona jako G), zaś w przypadku urządzeń kondensacyjnych na biomasę A+++ (najniższa to D), kotłów węglowych A+ (najniższa to F).

Większość urządzeń grzewczych na biomasę marki KOSTRZEWA charakteryzuje się możliwie najniższym poborem energii elektrycznej i oznaczone są symbolem A+.

Rozporządzenie wykonawcze dyrektywy „ekoprojektu” (Ecodesign) wprowadza wspólne etykiety dla pojedynczych urządzeń grzewczych i pakietów różnych połączonych ze sobą urządzeń grzewczych. Zasady etykietowania zostały określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE (dyrektywa Ecodesign/ „ekoprojektu”) w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe.


Celem tej regulacji jest mobilizacja producentów do produkowania urządzeń efektywnych energetycznie, co ma doprowadzić do wzrostu popularności odnawialnych źródeł energii oraz promować rozwiązania kogeneracji – łączenia tradycyjnych urządzeń grzewczych z innowacyjnymi, wykorzystującymi OZE.

 

 

 
Twin Bio Luxury etykieta energetyczna A+

 Pozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych