Podążaj za nami na:
 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

24.02.2017

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Przedsiębiorstwo Kostrzewa uczestniczyło 1 lutego w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym projektowi uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. Konsultacje odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach z udziałem przedstawicieli branży grzewczej, paliwowej oraz naukowców.

Dyskusja nad założeniami uchwały – jakże pilnej i potrzebnej mieszkańcom województwa śląskiego, narażonym na utratę zdrowia i życia z powodu utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza, trwała ponad dwie godziny.

 

Jako przedstawiciel producentów urządzeń grzewczych na biomasę zwróciliśmy uwagę na następujące kwestie:

 

1. Województwo śląskie obniżyło poprzeczkę wymagań w porównaniu z województwem małopolskim, które od nowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe wymaga certyfikatu zgodności z wymogami ekoprojektu. Śląsk poprzestaje na tzw. 5 klasie wg normy PN EN 303 – 5:2012. Jestem zdania, że w miejscu tak szczególnie narażonym na negatywne działanie smogu jak Śląsk, należy wymagać więcej – po to, aby faktycznie osiągnąć zamierzony efekt środowiskowy – poprawić jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy.

 

Jeżeli samorząd śląski zamierza jednak poprzestać na tzw. 5 klasie – zaproponowaliśmy, aby wprowadzić do uchwały zapis o obowiązku przebadania przez producenta urządzeń pod kątem emisji pyłów przy mocy minimalnej (nie powinna przekraczać wartości 40 mg/m3).

 

2. Projekt uchwały wskazuje, że preferowanym źródłem ciepła jest podłączenie do ciepła systemowego (sieci ciepłowniczej) lub sieci gazowej. Dlaczego uchwała nie mówi o pelecie drzewnym, jako alternatywie dla węgla, szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej, ani sieci gazowej. Preferowanie peletu będzie zbieżne z nowymi przepisami budowlanymi (warunki techniczne w budownictwie, obowiązujące od tego roku preferują ogrzewanie na biomasę, jako paliwo pozwalające uzyskać wymagany wskaźnik energii pierwotnej).

 

Prowadzący spotkanie, odpowiedział, że nie można preferować żadnego z paliw. Tu wykazać można brak konsekwencji – promowane jest przecież stosowanie gazu ziemnego oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

Katowice

 

3. Podczas spotkania ze strony przedstawicieli górnictwa węglowego padły następujące stwierdzenia – nie dysponujemy ilością węgla kwalifikowanego do kotłów w 5 klasie i ekoprojekcie, wystarczającą do realizacji uchwały antysmogowej. (…) Branża kotlarska zaprojektowała kotły do paliwa o bardzo wysokiej jakości, które występuje w Polsce w nikłych ilościach..

 

Sama wymiana kotłów nie wystarczy – w nowych urządzeniach należy spalać paliwo odpowiedniej jakości. Użytkownik kotła wiedzę o jakości paliwa czerpie z informacji podanych przez producenta urządzenia. Przy zastosowaniu paliwa ogólnodostępnego kotły 5 klasy będą emitowały zanieczyszczenia na poziomie zbliżonym do tzw. „kopciuchów”, spełniających co najwyżej wymogi 3 klasy. Duże nakłady środków przeznaczonych na dotacje do wymiany kotłów zostaną zmarnowane i nie uzyskamy zaplanowanego efektu środowiskowego. Nie można do tego dopuścić!

   

  PODSUMOWANIE

Nawet najnowocześniejsze urządzenia grzewcze nie oczyszczą śląskiego powietrza, jeżeli nie będą opalane paliwem zastosowanym podczas badania certyfikacyjnego w akredytowanym laboratorium. Tylko paliwo o parametrach identycznych do zastosowanego podczas badań zagwarantuje poprawę jakości powietrza w województwie śląskim.

Pelet, w przeciwieństwie do węgla jest poddany klasyfikacji (wyróżniamy klasy A1, A2, B). Producent kotła podaje informację o jakości peletu, jaki należy stosować w danym urządzeniu. Mieszkaniec ma dostęp do paliwa wymaganej jakości. Wniosek – stosowanie peletu, skuteczniej pomoże oczyścić powietrze na Śląsku, niż zastosowanie niesklasyfikowanego węgla. Pelet zasługuje na lepszą promocję w regionie. Jest to polski produkt, produkowany przez krajową branżę drzewną.

   

Paweł Kostrzewa

Przedsiębiorstwo KOSTRZEWA w Giżycku

           

 

 

KOTŁY Z CERTYFIKATEM "ECODESIGN":Pozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych