Podążaj za nami na:
 

Ruszyły kontrole mieszkańców z realizacji programu "Czyste Powietrze" - sprawdź co jest wymagane!

29.11.2018

Dawid Olbryś

 

Rozpoczęły się kontrole dotyczące realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”. Doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie − Dawid Olbryś, informuje na czym polega procedura kontrolna i doradza jak przygotować się na odwiedziny urzędników.

Czy wszyscy wnioskodawcy zostaną skontrolowani?

Tak, planowane są dwie kontrole każdego beneficjenta. Pierwsza − tak zwana wizytacja dopuszczająca − przeprowadzana jest jeszcze przed podpisaniem umowy. Druga − weryfikująca zakres przeprowadzonego przedsięwzięcia z zakresem rzeczowym ujętym w umowie − przed wypłatą środków.

Jaka jest procedura kontroli?

Podczas wizytacji dopuszczającej sprawdzany jest budynek i zakres wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu naboru wniosków. Zainteresowani mogą zapoznać się ze wzorem protokołu z wizytacji dopuszczającej, dostępnym na stronie www.portal.fundusz.olsztyn.pl w zakładce „wymagana dokumentacja”. Załącznik ze wzorem protokołu z wizytacji końcowej zostanie udostępniony już wkrótce.

Kto może mieć powody do obaw?

Każdy, kto wykonał zadanie niezgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, umowie o dofinansowanie, czy też niezgodnie z dokumentacją programową.

Czy w czasie kontroli trzeba przedstawiać jakieś dokumenty?


Kontrolujący może poprosić o okazanie dokumentacji dotyczącej zadania. Mogą to być między innymi: wymagane projekty, pozwolenia, oferty, dokumentacja świadcząca o konkurencyjnym wyborze wykonawcy oraz urządzeń. Urzędnik może również zażądać: zaświadczenia o zezłomowaniu starego urządzenia grzewczego na paliwo stałe, analizy przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej, a także oświadczeń ujętych we wniosku o dofinansowanie. Generalnie wymagana jest dokumentacja projektowa.

W jakich godzinach przeprowadzane są kontrole?

Kontrole przeprowadza się w godzinach pracy funduszu − w poniedziałki w godz. 8.00 − 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 − 15.30.

Jak długo od momentu zakończenia inwestycji mieszkańcy mogą być sprawdzani?

Zgodnie z zapisami programu, występuje tzw. okres trwałości przedsięwzięcia, który trwa trzy lata od daty zakończenia zadania. W tym czasie mogą występować kontrole.

Czy to prawda, że jeżeli inwestujemy w ramach „Czystego Powietrza” w nowoczesne urządzenie grzewcze, to nie można pozostawić w domu żadnego innego źródła ciepła: np. kominka, kozy albo pieca kaflowego?

 

Urządzenia grzewcze, niespełniające wymogów zawartych w dokumentacji konkursowej, muszą być zezłomowane lub trwale wyłączone z użytkowania. Kominek może pełnić wyłącznie funkcję dekoracyjną lub rekreacyjną, co oznacza, że nie może być wykorzystywany do centralnego ogrzewania domu, ani do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Na co jeszcze powinien zwrócić uwagę mieszkaniec, który zainstalował kocioł na paliwo stałe w ramach projektu „Czyste Powietrze”?

Najważniejsze, aby zakupione i zamontowane kotły na paliwa stałe (w tym na biomasę) spełniały wymagania, wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 EKOPROJEKTU − w szczególności w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących EKOPROJEKTU dla kotłów na paliwa stałe. Wymagany jest certyfikat/świadectwo wystawione przez instytuty/laboratoria badawcze posiadające akredytację na badania zgodnie z wymogami ecodesign(ekoprojektu).Pozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych